Katıldığı Akademik Toplantılar ve Seminerler

Hakkımda

Yılların Tecrübesi...

 • Periferik fasiyal paralizinde sorunlar ve çözümleri sempozyumu (1997)
 • B.B ve BBC Cerrahi Kongresi  (2000)
 • KBB Sempozyumu (2002)
 • EAR NOSEAND Ttroat Symposıum (2004)
 • Türk KBB Cerrahisi Vakfı (2004)
 • Ulusal allerji ve klinik immünoloji kongresi  (2004)
 • Ulusal allerji ve klinik immünoloji kongresi  (2005)
 • Rinolojide güncel başlıklar (2005)
 • Ulusal Rinoloji Kongresi (2006)
 • Rhıno Camp (2006)
 • Ulusal allerji ve klinik immünoloji kongresi  (2006)
 • Nörootoloji Kongresi (2006)
 • Certificate of attendanse this is to certifs that (2006)
 • Congress center hofburg (2007)
 • Ulusal allerji ve klinik immünoloji kongresi  (2007)
 • Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi(2007)
 • Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi(2008)
 • Ulusal allerji ve klinik immünoloji kongresi (2008)
 • Akademi toplatısı (2008)
 • Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahi Kongresi (2008)
 • 22 ND Congress the European Rhınologic Socıety and 27 Th International Symposıum Of Infection of Allergy of the Nose Whic was held in crete from June 15,2008 To June 18 2008 and has been Accrdıed whit 30 CME (2008)
 • Rhino Camp (2009)
 • Fonksyonel Sinüs Cerrahisi (Kadavra uygulamalı diseksiyon kursu) (2009)
 • Interaktif RPAC (Rinoplasti ve Apne Cerrahisi) (2009)
 • Horlama ve Uyku Apnesi Kursu (2009)
 • Update and perspectivs on allergic rihintis (2009)
 • 1ST European Rhintis And Asthma meeting Asthma and Seetions of Eaacı and 8 Th symposium on Experimental Rhinology and ımmunology of the nose (2010)
 • It chy eyes and blokend nose is a simple treatment soutron possible (2010)
 • Eaacı eram sern (2010)
 • Vertigo Akademi Toplantısı (2010)
 • KBB ve BBC Uzmanları Derneği 3. Kongresi(EXPO 2011)
 • Rhino Camp (2011)
 • Türk Ulusal KBB ve BBC Cerrahisi Kongresi (2011)
 • Türk Rinloji Kongresi 2011
 • 5 Th Baltic Otorhinoloryn Glogy Congress (2011)
 • For participation in 5 Th Baltic otorhinolaryngology Congress (2011)
 • Has attended the 1 St congress of the confederation of european otorhinolaryngology and head an neck surgery head in Barcelona from 2 and July to 6 Th july 2011 optaining the following number of credist (2018)
 • Rinoplasti de <temel Teknikler Ve Olgu Tartısmaları (2011)
 • Ulusal KBB ve BBC Cerrahi Kongresi (2011)
 • Akademi Toplantısı (5. Harward Uygulamaları Sempozyomu) (2012)
 • Uluslararası KBB günleri (2012)
 • İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 4. Kongresi ve SKYBD WORKSHOP Oturumu Aile Hekimliği Kursları (2012)
 • Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi (2012)
 • Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi (2012)
 • XIX Ulusal Allerji Klinik İmmunoloji Kongresi (2012)
 • KBB ve BBC kongresi (2013)
 • İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 5. Kongresi ve SKYBD WORKSHOP Oturumu Aile Hekimliği Kursları (2013)
 • Vertigo tedavisinde güncel yaklaşım sempozyumu (2013)
 • Uygulamalı Rinopasti ve Yaşlı Yüz Cerraahi Kadavra Kursu (2013)
 • Rinoloji Kongresi (2013)
 • KENT KBB Under the Auspics of European Rhinologic society continvig medical aducation program certificate of attendance RINODAYS (2014)
 • Yüz Plastik Cerraahi derneği 8. Ulusal Toplantısı (2014)
 • Türk Ulusal KBB ve BBC Cerrahi Toplanıtsı (2014)
 • Rhino Camp Meeting (2015)
 • Yüz Plastik Cerrahi 9. Ulusal toplantısı (2015)
 • Vertigo Academy international meeting (2015)
 • Ulusal KBB ve BBC Kongresi (2015)
 • Yüz plastik cerrahi derneği 10. Ulusal toplantısı (2016)
 • Rhino Camp Meeting (2016)
 • Rinoplastide İnnovatif Yaklasımları 1. Toplantısı (2016)
 • Türk ulusal KBB ve BBC kongresi (2017)
 • Yüz Plastik cerrrahi derneği 11. Ulusal toplantısı (2017)
 • Türk rinoloji Kongresi, 5. Ulusal otoloji nörootoloji kongresi ve 1. Ulusal BBC toplantısı(2017)
 • Rinoplasti felsefesi ve canlı cerrahi toplantısı (2017)
 • Has attended the rhinoplasty İSTANBUL workshop which was held in İSTANBUL TURKEY (2017)
 • Rhinoplasti school for attending as a participat on live surgery programme in april(2017)

 

SERTİFİKALAR

 • YÜZ PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ 13. ULUSAL TOPLANTISI (2019)
 • ALL İN ONE RHİNOPLASTY LİVE SURGERY SYMPOSİUM ( ALL İN ONE RHİNOPLASTY 5)(2020)
 • TÜZ PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ 1. TÜM YÜZ GENÇLEŞTİRME KONGRESİ(2021)
 • FACE MİNİMA YÜZ ESTETİĞİNDE MİNİMAL İNVAZİF GİRİŞİMLER (2020)
 • 39. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ (2017)
 • FACEISTANBUL 2018 EAFPS REJUVENATİON FOCUS GROUP MEETİNG (2018)
 • ALL İN ONE RHİNOPLASTY CANLI CERRAHİ KURSU (2018)
 • PRESERVATİON RHİNOPLASTY COURSE (2018)40. TÜRK ULUSAL KBB VE BBC KONGRESİ(2018)
 • RİNOPLASTİ FELSEFESİ VE CANLI CERRAHİ 2 ( 2018)
 •  FACE MİNİMA YÜZ ESTETİĞİNDE MİNİMAL İNVAZİF GİRİŞİMLER (2019)
 • 10TH HİGHLİGHTS OF FUNCTİONAL AND ESTHETİC RHİNOPLASTİC SURGERY İNTERCONTINENTAL RHINOPLASTY (2019)
 • 31. TÜRK ULUSAL KBB VE BBC KONGRESİ (2009)
 • FACE MİNİMA YÜZ ESTETİĞİNDE MİNİMAL İNVAZİF GİRİŞİMLER(2020)
 • ALL İN ONE RHİNOPLASTY LİVE SURGERY SYMPOSİUM ( ALL İN ONE RHİNOPLASTY 6)(2021)
 • MİNİMAL İNVAZİV YÜZ GENÇLEŞTİRME KAMPI (2021)
 • 42. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ (2021)
 • YÜZ PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ 15. ULUSAL KONGRESİ (2021)
 • 19. VİDEO KONFERANSLAR DOLGU- NÖROTOKSİN KURSU (2022)
 • RİNOPLASTİ CANLI CERRAHİ TOPLANTISI (2022)
 • ALL İN ONE RHİNOPLASTY CONGRESS LİVE SURGERY SYMPOSİUM 7 (2022)
 • 7. İLKBAHAR TOPLANTISI YÜZ PLASTİK CERRAHİSİNDE MİNİMAL İNVAZİV GİRİŞİMLER KURSU (2022)
 • 2.TÜM YÜZ GENÇLEŞTİRME KAMPI(2022)