TİNNİTUS (KULAKTA UĞULTU/ÇINLAMA)

Ortamda sesli bir uyaran olmadan ses algılamasına kulak çınlaması (tinnitus) denilmektedir. Algılanan ses; çınlama, uğultu, rüzgâr sesi veya bir makinenin çalışma sesi gibi değişik tonlarda ve özelliklerde tarif edilebilir.

Kulak çınlamasına neden olabilecek çok sayıda sebep vardır. Bunlar arasında dış kulak kanalında salgı birikimi gibi basit bir sebep olabileceği gibi çok nadir de olsa kötü huylu tümör gibi ciddi bir sebep de olabilir. Bu nedenle tüm kulak çınlamalarının önemsenmesi ve temel muayene ve değerlendirmelerin yapılması gereklidir.

Tinnitusun birçok nedeni vardır. Bunlar arasında kulak kiri gibi basit sebepler olabileceği gibi ani işitme kaybı veya tümörler gibi ciddi sebepler de olabilir. Kulak çınlaması daha çok ileri yaşlardaki kimselerde görülmesine rağmen her yaşta görülebilir. En sık görülen sebepler:

 

 • İç kulağın yaşlanması
 • Kulağı besleyen damarlarda daralmaya bağlı kulakta yeterince beslenememe
 • Hipertansiyon
 • Gürültülü yerde uzun süre çalışma,

 

Daha nadir görülenler ise:

 

 • Orta kulak ve kulak zarı problemleri, kulak zarı delikleri, enfeksiyonları
 • Dış kulak rahatsızlıkları
 • Kolesterol ve lipid yüksekliği
 • Psikolojik nedenler(depresyon , gerginlik)
 • Kullanılan ilaçlar (aspirin,bazı antibiyotikler..)
 • Bunların dışında damarsal hastalıklar gibi daha seyrek görülen nedenler de vardır

 

Tinnitusun bir hastalık olmayıp, başka bir hastalığın belirtisi olduğu unutulmadan teşhis konulmaya çalışılmalıdır. Ancak tinnitusun gerçek sebebi çoğunlukla tespit edilemediği için tedavide hedef tinnitusun azaltılması olmaktadır. Kulak çınlamasının nedeni araştırılırken en sık uygulanan tetkikler şunlardır.

 

 • İşitme ile ilgili odyometrik tetkiler, DPOAE
 • Radyolojik İncelemeler (Kulak MRI ve gerekirse CT)

 

Yapılan tetkikler sonucunda eğer tinnitusa sebep olabilecek bir hastalık bulunursa, o hastalığın tedavisi yapılmaya çalışılır. Ancak mevcut hastalığın başarılı tedavisi bile tinnitusu ortadan kaldırmayabilir. Sebebi belli olsun olmasın tinnitusu azaltmak için en sık başvurulan yöntem ilaç tedavisidir. Bu amaçla; iç kulağa giden kan akımını arttırıcı ilaçlar kıllanılır. Tinnitus eğer hastanın günlük yaşamını etkileyecek kadar şiddetliyse, tinnitus maskeleyici denilen ve işitme cihazına benzer cihazlar faydalı olabilmektedir.