Burun Eti – Konka Büyümesi

Alt burun etlerinin büyümesine (konka hipertrofisi) bağlı olarak oluşan ve genellikle geceleri daha fazla şikayete neden olan tıkanmaların tedavisinde burun etlerinin gerektiği kadar küçültülmesi farklı yöntemlerle sağlanabilmektedir.Hastanın öncelikle endoskopik muayenesinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Cerrahi karar vermeden önce nazal steroitler yani burun etlerini küçültecek ilaç tedavileri uygulanabilir. Konka hipertrofisinin en büyük sebeplerinden biri olan alerjik rinit ve vazomotor rinit ile ilgili hastaya gerekli tetkikler yapılıp sonrasında gelişecek olan ilerlemeye göre cerrahi önerilebilir.

Burun fonksiyonlarında çok önemli yeri olan alt burun etleri hiç bir şekilde tamamen kesilerek çıkartılmamalıdır.Total alt burun etlerinin çıkartılması veya fazla atrofiye uğraması boş burun sendromuna neden olabilir.  Geçmişte sıklıkla uygulanan bu tür cerrahileri takiben burun fonksiyonları bozulmakta, solunum fizyolojisindeki olumsuz sonuçların yanı sıra burun içinde oluşan kuruma, kabuklanma, tekrarlayan enfeksiyonlar ve yanma hissi gibi şikayetlerin çözümü son derece zor hatta bazen imkansız olmaktadır. Bu nedenle alt burun etlerini küçültmeye yönelik olarak yapılan işlemler sırasında hem aşırı küçültmeden kaçınmak hem de burun etlerinin fonksiyonel dış yüzey mukozasına zarar vermeyen teknikleri tercih etmek gerekmektedir.

Burun içindeki septumda bir tarafa eğiklik olan hastaların büyük kısmında hacim olarak daha geniş olan karşı burun boşluğundaki etlerde (alt ette daha fazla olarak) büyüme oluşmaktadır. Bu nedenle septum deviasyon ameliyatlarında solunum açısından tatminkar bir sonuç elde edebilmek için hemen her zaman aynı ameliyat sırasında özellikle eğikliğin karşı tarafındaki burun pasajında yer alan etlerinin uygun bir müdahale ile küçültülmesi gerekmektedir. Aksi taktirde bir tarafa doğru kaymış durumdaki septumun orta hatta getirilmesi ile ameliyattan önce daha geniş olan taraf nispeten daralacak ve bu tarafta ameliyat öncesi hacme uyum sağlamış olan konkalar küçültülmedikleri için tıkanıklık oluşacaktır.

Alt burun etlerini küçültmek amacı ile en sık uygulanan yöntemler; radyofrekans ile mukozaya zarar vermeden mukoza altı doku hacminin azaltılması ve etlerin kemik kısmında da büyüme olan durumlarda mukoza altındaki yumuşak doku ve kemik dokusunun tıraşlanarak küçültülmesidir (endoskopik redüksiyon).Radyo frekans haricinde uygulanan bir diğer yöntem ise holmium lazer ile konkaların küçültülmesi işlemidir. Uyguluma lokal anestezi ile gerçekleştirilip ortalama olarak 8/10 dakika kadar sürmektedir.

Orta burun etleri içerisinde yapısal bir varyasyon olarak hava hücresi bulunabilmektedir (konka bülloza). Bu hava hücresinin gelişme sırasında büyümesi orta burun pasajında hava akımını önlemekte, aynı zamanda pasajın dış duvarında yer alan sinüs boşalma kanallarında tıkanmaya bağlı olarak kronik sinüs iltihaplarına neden olabilmektedir. Bu tür problemlere neden olan orta burun etlerine uygun endoskopik cerrahi teknikerleri kullanılarak küçültülmesi gereklidir (konka büllozaplasti ameliyatı). Fonksiyonel olarak alt etler kadar kritik olmayan orta etlerin tam olarak çıkartılması burun fizyolojisinde ciddi sorun oluşturmasa da bu yapıların daha sonra yapılabilecek sinüs müdahaleleri için yol gösterici rolü olması nedeni ile genellikle tam olarak çıkartılmamaları tercih edilmektedir.