Revizyon Burun Estetiği Ameliyatı Nedir?

Estetik burun ameliyatları sonrasında burunda oluşabilen eğilme, asimetri gibi anatomik problemler, burun tıkanıklığı gibi fonksiyonel sorunlar ya da oluşan görsel sonucun arzu edilen şekilde olmaması gibi durumlarda yapılan ikinci ya da daha fazla sayıdaki cerrahi müdahaleler “revizyon” olarak adlandırılmaktadır.

Burun estetiğinin en sık revizyon yapılan cerrahi işlemler arasında olmasının nedeni, yüzün ortasında yer alan burun üzerinde oluşan problemlerin göz önünde ve dikkat çekici olmasıdır.

Estetik burun ameliyatları  sonrasında tekrar cerrahi uygulama gerektiren bir sorun oluşma oranı hakkında verilen oranlar çok farklılık göstermekle birlikte bu oranın %10-15 civarında olduğu kabul edilmektedir.

Ameliyat sonrasında istenilmeyen sonuç ya da problemlerin oluşmasına neden olan değişik etkenler vardır, bunların içerisinde en sık karşılaşılanlar;

  •   Ameliyat öncesinde problemlerin tam olarak belirlenememesi
  •   Hastanın beklentilerinin tam olarak anlaşılmamış olması
  •   Cerrahi teknikte yapılan hatalar
  •   Hastaya ait yapısal özellikler (çok ince ya da kalın cilt, eğri burun vb.)
  •   Ameliyat sonrası iyileşme döneminde yaşanan problemler (travma, enfeksiyon vb.) olarak sayılabilir.

Revizyon gerektiren görsel problemler dört farklı kategoriye ayrılabilir;

  •   Estetik açıdan belirgin bir problem olmamasına karşın hastanın arzu ettiği sonucun elde edilmemesi
  •       Minör problemler: Burun sırtında küçük düzensizlikler, burun ucunda hafif asimetriler
  •       Orta derecede problemler: Burun solunumunu da olumsuz etkileyen asimetri ve düzensizlikler
  •       Majör problemler: Kıkırdak ya da kemik yapılarda kayıp ya da bozulma ile birlikte burun solunumunu olumsuz etkileyebilen ciddi asimetri ve deformiteler.

Burun estetik ameliyatı sonrasında iyileşme sürecinin tamamlanması ve burnun en son şeklini almasının yapılan cerrahi müdahalenin içeriğine bağlı olarak 6 ay ile 1 yıl arasında sürdüğü kabul edilmekle birlikte burun cildinde oluşan değişikliklerin sonuçlanması daha da uzun sürebilmektedir. Bu nedenle genel olarak ikinci bir ameliyat yapılmadan önce kesinlikle en az bir ya da bir buçuk yıl beklenmesi önerilmektedir.

Revizyon ameliyatın zamanlaması için belirleyici rol oynayan en büyük etken revizyon gerektiren problemin nedeni ve içeriğidir.

Hafif düzensizlikler, asimetrik oluşumlar ve hastanın cilt yapısının kalın oluşu ya da aşırı iyileşme dokusunun bölgesel birikmesinden kaynaklanan problemlerde genellikle iyileşmenin tamamlanmasının beklenmesi (en az 1 yıl) ve bu arada gerekli durumlarda kortizon enjeksiyonları ile kalın ve ödemli dokuların inceltilmesi uygun olmaktadır. İlk ameliyatta burun sırtına şekil vermek amacı ile kullanılan kıkırdak greftere yönelik ikinci bir düzeltici müdahale yapılmadan önce kullanılan greft tekniğine bağlı olarak 1,5-2 yıl beklenmelidir.

Zaman içerisinde düzelme ihtimali olmayan, aynı zamanda hastanın burun solunumunu olumsuz yönde etkileyen majör problemlerde veya ameliyat sonrası buruna alınan darbelere sonucu oluşan asimetri ve deformitelerde iyileşme süreci beklenmeden ikinci ameliyatın yapılması tercih edilmektedir.

Estetik acıdan belirgin bir problem olmamasına karşın hastanın beklentilerini karşılanamaması nedeni ile yapılacak revizyonlarda üçüncü ameliyat riskini en aza indirebilmek için en doğru yaklaşım, en az 1 yıl iyileşmesini tamamlanmasını beklemek olacaktır.

Revizyon burun ameliyatları, bir önceki ameliyata bağlı olarak doku planlarında görülen bozukluklar, cilt ile kıkırdak ya da kemik çatı arasında oluşan yapışıklıklar ve kıkırdak ya da kemik dokularda oluşmuş hasar ve deformiteler nedeni ile cerrahi acıdan önemli zorluklar içeren müdahalelerdir.

Bu nedenle revizyon ameliyatlarda başarılı bir sonuç almak için mevcut problemlerin çok iyi değerlendirilmesi, ameliyat sırasında uygulanabilecek kulak, kaburga kıkırdağı alınması gibi alternatif yaklaşımların önceden planlanıp gereken hazırlıkların yapılması ve ameliyatı yapacak cerrahın bu tür müdahaleler için yeterli bilgi birikimi ve tecrübesinin olması gerekmektedir.