Septoplasti

Septoplasti

Septoplasti hava yolunu düzleştirmek veya kıkırdak grefti almak üzere kıkırdağın çıkarılması amacıyla burun septumunun değiştirilmesi işlemidir. Nazal septum burnun ortasındaki kemikte yer alan kıkırdaktan oluşan bir yapıdır. Normal koşullarda, septum burnu iki parçaya ayırır ve böylece eşit ve simetrik hava akışı meydana gelir. Nazal septum burnun arka kısmında kemikten ve ön bölümünde kıkırdaktan meydana gelmektedir. İdeal şartlarda, bu nazal septum burnun her iki tarafına simetrik hava akışına izin verecek şekilde düz olmalıdır.

Septoplasti, burnun içerisinde burun deliklerini birbirinden ayıran duvar anlamına gelen nazal septumdaki herhangi bir sorunun düzeltilmesine yönelik cerrahi girişimdir. Çoğu hastada septoplasti öncesinde genel anestezi yapılır. Bu işlem uyumanızı ve ağrı duymamanızı sağlayacaktır. Septoplasti planlanırken cerrahınız solunum güçlüğü gibi belirtilerinizi ve burnunuzun fiziksel yapısı ve özelliklerini göz önünde bulunduracaktır.

Septumda ki eğrilik, çoğunlukla daha önce geçirilmiş bir darbe ile ilgilidir. Kişiler, bunu bazen hatırlamazlar. Kaza sonucu burun kanaması olan her kişide, kıkırdak ve kemik yapının eğriliği oluşabilir. Doğum sırasında her on çocuktan birinin, ciddî şekilde burun travmasına maruz kaldığı bulunmuştur. "Deviye septum" denilen bu durum, solunum zorluğuna, yüzde basınç ve ağrı hissine, burun akıntısına, tekrarlayan sinüs iltihaplarına yol açabilir. Bu durumu düzeltmek için yapılan operasyona "septoplasti" denir ve ciltte bir kesi olmadan tamamen burun içerisinden gerçekleştirilir. Operasyonun amacı, eğri olan kısımların düzeltilmesidir.

Bu cerrahi girişim kronik sinüzit enflamasyon veya kanamayı iyileştirmek veya uyku apnesini ortadan kaldırmak için yapılan diğer işlemlerle birlikte gerçekleştirilebilir. Septoplasti, burun poliplerinin alınması için burun içerisine erişim sağlamak amacıyla da yapılabilir. Genelde, sadece solunum problemleri veya horlama cerrahi girişimle iyileştirilemediğinde septoplastiye ihtiyaç duyulur. Septoplasti uygulamasıyla;

  • İlgili alanda duvarı kaplayan muköz membran kaldırılılır
    • İlgili alanda tıkanıklığa neden olan kıkırdak veya kemik alınır veya yeri değiştirilir.

Bu işlemin ardından cerrahınız muköz membranı yerine koyacaktır. Bu membran dikişle, atellerle veya tampon materyali ile yerinde tutulacaktır.

Septoplastinin ana gerekçeleri şunlardır:

  • Hava yolunda tıkanıklığa neden olan çarpık, fazla eğik veya deformasyon gösteren nazal septumun tamiri. (Bu tür koşullar barındıran insanlar çoğunlukla ağızlarından nefes alıp verirler ve burun enfeksiyonu veya sinüs enfeksiyonuna yakalanma olasılıkları yüksektir.)
  • Kontrol edilemeyen burun kanamaları
  • Nazal septumda yer alan nazal perforasyon isimli deliğin tamiri.

Burun deliği içerisinde yapılan bir kesiyle septumu kaplayan doku (mukoza) kaldırılarak cerrahın kemik ve kıkırdağı doğrudan görmesine imkân tanınır. Ardından, kemik ve kıkırdaktaki eğrilik bulunan bölümler ya çıkarılır ya da yeniden şekillendirilir. Böylece burnun şeklini korumak için geride yeterince eğrilik göstermeyen kemik ve kıkırdak bırakılır. Ardından, kesi eriyen dikişle birleştirilir.

Bu tedavi hakkında merak ettiklerinizi Opr. Dr. İlker YİĞİT'e sormak için tıklayınız

Comments are closed.