Rinoplasti – Septorinoplasti

Burun estetiği, Türkiye’de en yaygın olarak uygulanan estetik girişimdir. Rinoplasti ameliyatları ile burnunuzun boyutu, burun deliklerinizin genişliği, burnunuzla üst dudağınız arasındaki açı, burun ucu veya burun kemerinin şekli değiştirilebilir. Ayrıca fonksiyonel açıdan nefes almanızdaki bazı problemleri giderilebilir veya doğumsal bir şekil bozukluğu düzeltilebilir.

Rinoplasti Ameliyatı için En Uygun Hastalar

Burun estetiği için en iyi adaylar gerçek dışı beklentileri olmayan, yapılan girişimi burunlarını daha iyi bir görünüme kavuşturmak için bir düzeltme işlemi olarak gören kişilerdir.

Ameliyata karar vermeden önce, neden ameliyat olmak istediğinizi ve bu ameliyattan ne beklediğinizi kendinize sorunuz, dikkatle düşününüz ve bunları bizimle tartışınız.

Rinoplasti ameliyatları sonrasında, görüntünüz mutlaka sizin hayal ettiğiniz yüz görünümüne uyacak şekilde değişecek anlamına gelmez. Diğer insanların ameliyattan sonra size farklı davranacağını da düşünmemelisiniz. Fakat şu bir gerçek ki burun estetiği sizin kendinize olan güveninizi artırır ve toplum içinde kendinizi daha iyi görünmeniz ve daha iyi hissetmeniz konusunda size yardımcı olur.

Yaş grubu olarak, ergenlik çağındaki gençlerin gelişimlerini tamamlayana kadar ameliyatlarını ertelemeyi tercih ediyoruz. Bu bekleme süresi, genç kızlar için 17-18 yaş civarı erkekler için ise biraz daha geç olmaktadır. Ameliyat kararının ailenin değil, kişinin bizzat kendisinin hayata geçirmek istediği bir karar olduğundan emin olmamız gerekir

 

Burun, en gözönünde olan organlarımızdan bir tanesidir. Her ırk ve kişinin, belli bir burun şekli vardır. Çoğunlukla travmaya bağlı bazen de yapısal olarak burun şeklinde bozukluklar olabilir. Doğallıktan uzak görüntüler kişiyi rahatsız ederse, kişinin “burun şeklinin değiştirilmesi”ni isteme hakkı vardır.

Rinoplasti ve estetik anlayışı, altı çizilmesi gereken bir kavramdır. Hekim olarak, rinoplasti operasyonu geçiren bir hastanın burnunun hemen anlaşılan sunilikte olması istenmemektedir. Amaç kişinin burnuna bakılması değil; gözlerine, beden diline, bütün güzelliklerine bakılmasıdır. Tüm bu bütün içerisinde yalnızca burun fark ediliyorsa, aslında bu burun kusurludur. Estetik anlayışta izler her ne kadar yok edilmeye çalışılıyorsa da, dışarıya yapılmış bir burun izlenimi vermekten kaçınılır. Bunun için operasyon sırasında buruna biçim verilirken yüz özelliklerine dikkat edilmesi gerekir. Aslında kişinin estetik görünümü, burunla göze batmayan bir görünüm olmalıdır.

 

Rinoplasti yani estetik burun ameliyat prensibimiz, kişinin yüzüne uyan, abartılı, müdahale edilmiş görüntüsü vermeyen burun şeklini kazandırmaktır. Bunun belirlenmesi için, kişinin ve hekimin yapılacak değişiklikleri, fotoğraf üzerinde konuşması ve kişinin beklentilerinin anlaşılması çok önemlidir. Güzel burun yoktur, güzel görünen burun vardır.

Burun şekil bozukluklarının en sık karşılaşılanları, burun sırtında kemer şeklinde eğrilik, burun ucunun kalın ve düşük olması, burunun yüze göre geniş olmasıdır.

Burunu sadece estetik özellik arz eden bir organ olarak görmemekte, diğer önemli görevlerinin de mutlaka sağlanması gerektiğine inanmaktayız. Tıkalı, fakat çok estetik kabul edilen bir burun şekli bizim için hiç muteber değildir. Özetle rinoplasti estetik bir ameliyattır, aynı zamanda burun solunumunu da rahatlatmaya yöneliktir.

 

Bu iki operasyon da, hassas operasyonlardır ve başarılı olmaları, sadece operasyona değil, sizin operasyondan sonra kendinize dikkat etmenize de bağlıdır.

Estetik burun operasyonu, “açık” ve “kapalı” türde yapılabilir. Açık rinoplasti, rinoplastideki iki ana yaklaşımdan biridir. Yalnızca burun ucunda birkaç milimetrelik bir kesi eklenmiş ise bu işlemin adı açık rinoplastidir. Açık rinoplastinin temel özelliği, burun ucu bölgesi açılırken istenilen işlemlerin rahatlıkla yapılabilmesidir. Bu durum başka hiçbir teknikte elde edilemediği için açık rinoplasti tercih edilmektedir.Kapalı rinoplasti, burnun tamamen içinden yapılan ve dışarıdan herhangi görünür bir yerde iz bırakılmayan ameliyat çeşididir. Açık ve kapalı operasyonların arasındaki temel fark, burnun dışındaki izdir. Kapalı rinoplasti yapıldığında bu izler iç kısımda kalır, dışarıdan fark edilmez. Bu operasyonda üst ve orta kısımların ameliyatı kolayken, alt kısımda daha zor olabilmektedir. O nedenle daha sınırlı yerlerde kullanılmaktadır.

Hekimler için tercihen bekleme süresi bir yıldır. Bir yılın ardından buruna tekrar dokunulabilir. Ancak özel durumlarda bu süre altı aya kadar çekilebilmektedir. Sürenin yanı sıra, kişinin gerçekçi bir beklentisi olduğundan emin olmak gerekir. Bazen çok küçük bir dokunuş yeterli olabilirken, bazen ise sil baştan yapmak gerekebilir. Bu durum, ameliyatın zorluk derecesi ve süresini arttırmaktadır. Bunu hekim ve hasta göz önünde bulundurur.

Rinoplasti ameliyatında burun; üst burun, orta burun ve burun ucu olmak üzere üç ayrı kısımda incelenir. Burun ucu insanlarda birçok farklı modellere sahiptir ve daha narin yapılardan oluşur. Önemli yapılardan bir çifti, sağ ve solda at nalını andıran kıkırdak yapılar ve bunların çevre dokularla olan bağlantılarıdır. İhtiyaç doğrultusunda bu yapılara gerekli yön verilir ve ince çalışılan bir işlem uygulanır. Son dokunuş burun ucuyla yapılmış olur.Rinoplasti esnasında burun üç ayrı parçada ele alınmalıdır. Böylelikle hem operasyon kolaylaşır, hem de aşama aşama takip etmeye imkan sağlar. Üst çatı burunun daha sert ve kemikli kısmıyken; orta çatı, kemik ve kıkırdak ekleminin bulunduğu ve derinin en ince olduğu kısımdır. Dolayısıyla buradaki küçük düzensizlikler kendisini çok rahat gösterir. Ardından bu yapı, burunun şeklini temsil eden ana iskelet yapıya dönüşür. Orta çatı, rinoplasti ameliyatında en önemli yerlerden biridir. Çünkü yalnızca yandan görünümde değil, önden bakıldığında da burunun biçimli görünmesini sağlamaktadır. Ayrıca nefes almada da önemli bir etki yaratmaktadır.

Burun üst taraflarda daha darken, aşağılara doğru genişlemesi gerekir. Bu işlem yapılmamışsa, bu burunun estetik ameliyat geçirdiği kolaylıkla anlaşılır. Çünkü daha önceki tekniklerde, burundaki kemer alınıp yanlardan daraltılırdı. Fakat bu yöntem hem operasyonun kolaylıkla anlaşılması, hem de zaman geçtikçe çöküntülere yol açması açısından doğru değildir. Günümüzde bu deformitelerin meydana gelmemesi için orta çatı sağlam ve biraz daha geniş yapılmaktadır. Orta çatının bir diğer önemi de buruna giren havanın kontrol edildiği bölge olmasıdır. Eğer orta çatı daraltılırsa, nefes alma bozulur ve kişinin sesi değişir. O nedenle orta çatının önemi oldukça büyüktür.

Burun ameliyatı yapılırken, burun üç ayrı bölümde ele alınır. Bunlardan ilki üst çatıdır ve burunun kemikli bölümüdür. Daha serttir ve daha az belirgindir. Fakat aynı zamanda burunu taşıyan ve ona yön veren bölge sayılmaktadır. Üst çatı yalnızca burun kökü olarak düşünülmemelidir, aynı zamanda alın ile yaptığı bir eklem söz konusudur.

Ameliyat yapılırken burnun üst kısmındaki çukurun derinliğine dikkat edilir. Burada yapılacak işlemler için her gereç kullanılamamaktadır. Bu bölgeyi derinleştirmek için kemiği törpüleyen “tur” adı verilen motorlu bir gereç kullanılır. Tam tersine bu bölge yüzeyselleştirilmek istenirse, ilgili kısma küçük parçalar eklenir. Bunun için orta ve daha üst bölümü daha sert tutarken, yanlara doğru olan bölümü yumuşatarak şekil vermek gerekir. Tüm bu işlemler 4-5 mm çapında bir bölgede yapılmaktadır. Hemen altındaki kemikte çalışırken kullanılan, kemiği törpüleme motorunun çok iyi etkiler yarattığı söylenmelidir. Üst doku burna yön vermesi açısından oldukça önemlidir. O nedenle rinoplastiden bahsederken üst çatıya ayrı bir önem verilmelidir.

 

Müdahale, sadece burun ucuna yapılabileceği gibi, bütün burun çatısına da yapılabilir. Sadece burun ucuna yapılan sınırlı estetik operasyonlarda, burun sırtında şişlik, morarma ve alçı bulunmaz. Şayet burun çatısında değişiklik yapılacaksa, buradaki kemiklere yeni şekil verileceği için, kişinin yüzünde 5-7 gün kadar süren morarma ve şişlik olabilir. Son dönemlerde uyguladığımız ultrasonik rinoplasti (Piezzo Cerrahi) tekniği ile morarma ve şişme çok daha az olmaktadır. Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın morarma ve ödemden daha çok alınacak sonuçlar önemlidir.

Rinoplastiye hazırlık aşamasında hastalar karar verme süreci yaşarlar. Bu süreçte hasta ile uzun bir şekilde konuşulur, istekleri ve beklentileri anlaşılmaya çalışılır. Burunun tüm kısımları muayene edilir ve en az yedi açıdan değişik fotoğrafları çekilir. Bu görseller hastayla incelenip hasta beklentilerinin gerçekçi olduğuna karar verildikten sonra ameliyata ait riskler, yararlar ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konuşulur. Buna ek olarak hastanın okuması ve doldurması için birtakım formlar verilir. Karar verilmeden önce daha fazla bilgi almak ve danışmak için gerekirse hastayla ikinci bir görüşme yapılır. Görüşmenin ardından ameliyatın hazırlık aşaması tamamlanmış olur.

Rinoplasti ameliyatı 3-4 saat civarında sürmektedir. En iyi sonucu elde etmek adına daha da uzun süren operasyonlar gerçekleştirilebilir. Süre önemsenmeksizin hasta sağlığı ön planda tutulup, bütün riskler yok edilmeye çalışılır. Burun ameliyatı çok ince bir iştir ve küçük alanda saatlerce uğraş gerektirir.

Estetik burun operasyonu veya tıp dili ile “rinoplasti”, ilk geliştirilen ve günümüzde en sık yapılan kozmetik operasyonlar arasındadır. Her yıl binlerce insana, burun görüntüsünün daha iyi olması amacıyla uygulanmaktadır. Burun şekil bozukluğu, yapısal veya bir travma sonrası oluşmuş olabilir. Burun şekil bozukluğu ile beraber, burun içerisini ikiye ayıran ve “septum” diye isimlendirilen yapıda da eğriliğiniz olabilir ve bu sebeple nefes almada zorluk çekiyor olabilirsiniz. Buna “deviye septum” denir. Deviye septum, estetik burun operasyonuyla aynı seansta düzeltilirse, bu operasyona da “septorinoplasti” adı verilir.

Daha önce rinoplasti ameliyatı olan bir kişi yeniden estetik burun ameliyatı olabilir. (Revizyon Rinoplasti))Aslında hekim ve hastanın ortak arzusu, ameliyatın tek seferde başarılı sonuçlanmasıdır fakat bazen elde olmayan nedenlerden dolayı ikinci bir ameliyata ihtiyaç duyulabilir. Öncelikle bu nedenin iyi anlaşılması çok önemlidir ve önceki ameliyatın üzerinden belirli bir süre geçmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Rinoplasti Riski

Estetik burun ameliyatı, bu konuda deneyimli bir estetik cerrah tarafından yapıldığı takdirde komplikasyonlar (istenmeyen sonuçlar) nadir ve genellikle önemsizdir. Fakat her şeye rağmen daima bir komplikasyon ihtimali vardır. Bunlar enfeksiyon, burun kanaması veya anesteziye karşı reaksiyondur.

Yaklaşık olarak 10 vakanın aşağı yukarı birinde ikinci bir ameliyat gerekebilir. Böyle durumları önceden tahmin etmek mümkün değildir . Düzeltici ikinci ameliyat genellikle daha dar kapsamlı ve çok daha basit bir ameliyattır.

Ameliyat Yöntemi

Rinoplasti ameliyatları, lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Hangi tür anestezi uygulanacağını ameliyatın büyüklüğü ve sizin tercihiniz belirler. Ameliyat genellikle 3-4 saat sürer.

Rinoplasti ameliyatları açık ya da kapalı teknikle yapılabilir. Kapalı teknikte tüm kesiler burun içinden yapılır. Açık teknikte ise burun içi kesilerine ilaveten burun ucu tabanında küçük bir kesi daha bulunur. Hangi tekniğin uygulanacağı burunda yapılması istenilen işlemler ve cerrahın deneyimi ile ilişkilidir. Kendi tercihim, son gelişmeler ışığında yaptığım kapalı yöntem ve daha az travmatik olan zar altı tekniğini uygulamaktır.

Ameliyat tamamlandığında burun üzerine, burnun yeni şeklini muhafaza etmesine yardımcı olacak bir plastik atel ve özel bantlar uygulanmaktadır. Ameliyat sonrası kanamayı durdurmak ve bir miktar nefes almanız için çok ince silikon tamponlar yerleştirmekteyiz. Silikon tamponların çıkartılması diğer tamponlara göre çok daha basit ve ağrısız olmaktadır.

Ameliyat sonrası:

Rinoplasti sonrası burun alçısı 5-8. günde alınmaktadır. Hastalarımız, ameliyat sonrası ikinci gün içerisinde ayağa kalkıp dolaşırlar . Bununla beraber, günlük yaşam temponuza tam anlamıyla dönmeniz ikinci hafta sonunda olacaktır. Bu süre sonunda sizi tanımayan birisi burun ameliyatı olduğunuzu anlayamaz. Genellikle, yüksek efor gerektiren hareketlerden (koşma, yüzme, jimnastik, seks -kan basıncınızı yükseltecek herhangi bir hareket-) iki ila üç hafta kaçınmanız önerilir.

Burnunuzdaki atel çıkarıldıktan sonra, burnunuz tamamen iyileşinceye kadar, yani iki ay boyunca gözlük ayakları burun sırtına oturmamalıdır. Bu süreçte güneş ışınlarından ve burnu yaralayabilecek her türlü risk faktöründen uzak durulmalıdır. Gözlük kullanılıyorsa, geçici bir süre lens kullanılmalıdır.

 

İyileşmenizdeki gelişmeyi kontrol etmek için, ameliyat sonrası 7. Gün, 15. Gün, 1. Ay 3, 6 ve 12. aylarda rutin kontrolleriniz, tarafımdan yapılır.

Share:

Comment on "Rinoplasti – Septorinoplasti"

  1. Halil Güven

    Burun eğriliği,Geniz eti ve Kemerli bir burna sahip olmamdan dolayı uzun süre araştırma yapıp tespit ettiğim kendi alanında ve estetik alanında uzman olan İlker Yiğit hocama muayene oldum Ameliyat öncesi Hazırlıklarını,Burun şekillendirme işlemini Sanal ortamda çizerek Ameliyatım hakkında ve ameliyat sonrası hakkında bilgi vererek güleryüzü ve samimi üslubuyla bana güven verdi,cesaret ederek girdiğim ameliyattan sonra sonucu gördüğümde aslında korkulacak hiç birşey olmadığını İlker hocanın aslında artık bu işte pratik ve deneyim kazandığını anladım,Sonuçtan çok memnun kaldım.Çevremdekiler çok beğendiklerini ifade ettiler.Randevu ve ameliyat sonrası süreçtede güleryüzlü ve candan yaklaşımlarından dolayı Ayşegül hanıma ve İlknur hanımada ayrıca teşekkür ederim.İlker hocamınızın da dediği gibi nefes alabilen güzel bir buruna sahip olmak istiyorsanız Konyada hiç düşünmeden gideceğiniz tek yer;
    ->Op.Dr İlker Yiğit-Özel Farabi Hastanesi

Leave comment