TERMAL WELDİNG TONSİLLEKTOMİ

Termal Welding Sistemi ile Tonsillektomi Giriş Tonsillektomi pediatrik yaş grubunda tüm dünyada en sık uygulanan otolaringolojik cerrahi işlemdir. Günümüzde sayısız tonsillektomi tekniği kullanılmaktadır. Bunlar arasında geleneksel soğuk cerrahi teknik ve daha modern elektrokoter, lazer, harmonik bıçak, termal welding sistemi (TWS) gibi teknikler yer almaktadır. Tüm bu tekniklerin ortak özelliği tonsil kapsülünün bulunup kapsül ve çevre farinks kasları arasında bir planda dikkatli bir diseksiyonla hemostaza önem vererek tonsilin çıkartılmasıdır. Yıllardır tonsillerin soğuk teknik (ST) ile çıkartılması postoperatif ağrı ve kanama komplikasyonlarının endişesi ile sürdürülmüştür. Pek çok gelişmiş ülkede tonsillektomi için en sık kullanılan metod elektrokoter yöntemi iken diğerlerinde soğuk teknik diseksiyon ve bipolar diatermi halen sık kullanılan eksizyon yöntemleridir. Elektrokoter tekniği ile her ne kadar ameliyat süresi ve kanama kaybı azalmış olsa da, postoperatif ağrı anlamlı bir morbidite sebebidir. Son yıllarda, harmonik ultrasonik bıçak, koblatör, lazer veya radyofrekans eksizyon gibi kanamayı ve postoperatif ağrıyı azaltmayı ve ameliyat süresini kısaltmayı hedefleyen birkaç yeni tonsillektomi tekniği önerilmiştir. Gelişen teknolojiye ve araçların çeşitliliğine rağmen, bu hedeflere ulaşabilmek için araştırmalar sürmektedir.

Termal welding sistemi steril bir forseps (ENTceps), çift kontrollü ayak pedalı ve üniversal güç kaynağından (UPS) oluşmaktadır. Forseps elde tutulan bir alettir, UPS tarafından enerjisi sağlanır. TWS forsepsinin distal ucunda bir ısıtıcı eleman mevcuttur. Bu ısıtıcı uç tekrar kullanılabilen ayak pedalı tarafından aktive edilir ve doku içerisindeki protein molekülleri denatüre edilir. Isıtıcı uç forseps uçları tamamen kapatılmadan aktive olmaz. Dokuyu kesmek için cerrahın dokuyu forsepsin uçları arasında tutup sıkıştırması gerekir. Bu sırada da forsepsin uçlarını açmadan, doku ablasyonu için sol pedala, dokuyu kesmek için sağ pedala basmalıdır. Isıtıcı ucun aktivasyonuna yüksek frekanslı tiz ses tonu eşlik eder. Dokunun içerisindeki protein molekülleri denatüre olur ve birbirlerine sıkıca yapışırlar. Aletin uçları arasında hedeflenen ısı çoğunlukla dokunun merkezinde etkili olur ve çevre dokular ısıdan minimal etkilenir. Termal welding sistem tonsillektomi ekstrakapsüler bir tonsillektomi tekniğidir.  Forseps ile üst tonsil kutbu tutulur, ön plikada diseksiyon yapılır, diseksiyon üst kutuptan alt kutba kadar devam ettirilir. Gözle görülür intakt bir damar varlığında veya kanayan küçük damarlarda koagülasyon aynı forseps ile gerçekletirilir. Kanama devam ederse bipolar koter ile kanama kontrolü yapılır.

Share:

Leave comment