Lazer DSR (Dakriosistorinostomi) Gözyaşı kanalı Açılması

Göz yüzeyinin kurumaması ve normal fonksiyonunu görebilmesi için gerekli olan gözyaşı, göz kapakları altına yerleşmiş salgı bezleri tarafından üretilir. Gözyaşı kesesi ve gözyaşı kanalları, salgılanan gözyaşını burun boşluğuna ulaştırırlar. Bu kanalların çeşitli nedenlerle tıkanması “epifora” adı verilen göz sulanması sorununa yol açar.

Göz yaşının dışarı akması ve tekrarlayan gözyaşı kesesi iltihabı olan hastalarda tıbbi tedaviye rağmen kanalların açılmaması ve gözyaşının yeterli miktarda buruna transferinin sağlanamaması durumunda gözyaşı kesesi cerrahi olarak buruna ağızlaştırılmaktadır. Göz yaşının buruna akmasını sağlayan gözyaşı kesesinin (lakrimal sak) ve/veya gözyaşı kanalının (lakrimal duct) çeşitli nedenlerle tıkandığı hastalarda uygulanan operasyonlara DSR (dakriosistorinostomi) ameliyatları denir.

Klasik olarak uygulanan cerrahi teknik dışarıdan yapılan bir kesi gerektirmekte ve göz yaşı kesesi bulunarak iç duvarı buruna ağızlaştırılmaktadır.

Lazerle Endoskopik Cerrahi teknikte ise dışarıdan bir cilt kesisi gerektirmeden göz dibinden kese punktumlarından lazerle girilerek burun içinden lakrimal kemiğinin aşılması daha da kolaylaşmakta, bu teknik ile Endoskopik ameliyatlarda komplikasyon oranı azalmakta ve cerrahi süresi önemli ölçüde kısalmaktadır. Endoskopik cerrahide tıkalı kanal açıldıktan sonra kanal içerisine silikon tüp yerleştirilir. Ve bu tüp iyileşme tamamlandıktan sonra anestezi gerektirmeden 3 veya 6 ay sonra çıkarılır.

Endoskopik dakriosistorinostomi ameliyatının klasik cerrahi yönteme göre avantajları;

  • Göz yaşı kesesi fonksiyonlarının fazla etkilenmez
  • Cilt kesisi ve yara izi oluşmaz
  • Klasik cerrahi yönteme göre ameliyat süresi kısadır.
  • İyileşme ve normal hayata dönme süresinin kısadır.
Share:

Leave comment