KULAK TÜPÜ(VENTİLASYON TÜPÜ) UYGULAMASI

Kulak Tüpü (Ventilasyon / Havalandırma Tüpü) Nedir?

Uygun tıbbi tedavilere karşın orta kulaktaki negatif basınç ve sıvı birikiminde olumlu gelişme saptanmayan hastalarda orta kulaktaki negatif hava basıncını dengelemek, orta kulağa hava geçişi sağlamak üzere kulak zarına takılmaktadır.

Timpanostomi tüpü, miringotomi tüpü, ventilasyon tüpü ya da basınç dengeleme tüpü olarak da adlandırılır. Çok değişik tiplerde ve değişik maddelerden yapılan tüpler vardır. Plastik, altın, metal veya teflondan yapılmış ve enfeksiyon meydana getirmemesi için özel malzemeyle kaplanmıştır.

Tüp Çeşitleri ve Tüp Uygulaması

Kısa süreli(geçici) ve uzun süreli (kalıcı) olmak üzere iki tip kulak tüpü vardır.

Kısa süreli tüpler 4-6 ay süresince kulakta durur ve normal şartlarda vücut tarafından atılır.

Uzun süreli tüpler daha büyüktür ve şekli kendiliğinden atılmaması için tasarlanmıştır. Gerekiyorsa KBB uzmanı tarafından çıkarılır. Çok nadiren de olsa kendiliğinden atıldığı durumlar olabilir.

Ameliyatın yapıldığı mevsim, hastanın, kulağın ve orta kulakta biriken sıvının özellikleri göz önüne alınarak kendiliğinden düşen kısa süreli (geçici) ya da doktor alana kadar devamlı kalan uzun süreli (kalıcı) tüp tiplerinden biri tercih edilebilmektedir.

Tüp Ameliyatı

Ameliyat, genel ya da lokal anestezi ile yapılabilir. Çocuklarda daha çok genel anestezi uygulanır. Cerrahi olarak 2 -3 mm zar çizilip delik açılarak sıvı temizlenebilir.Bu delik genellikle 7-10 gün içerisinde iyileşerek kapanır.Zardaki çizilen bu kısmın kapanmaması ve havalanmanın devam etmesi için özellikle 3 aydan uzun süren kronik sıvı birikimlerinde ve biriken sıvı kıvamının koyu olduğu durumlarda zara açılan deliğe ventilasyon tüpü yerleştirilir. Ameliyat yaklaşık 10-20 dk sürmektedir.

Bu işlemi takiben ileri bir yapışma yoksa zardaki çökme hemen düzelir, sıvı kaybolur ve işitme kaybı hızla normale döner. Gereken durumlarda beraberinde geniz eti ve bademciklerin aynı ameliyatta alınması tedavinin uzun dönem başarısı için olumlu etki yapmaktadır.

Kulak Tüpü Kimlere Takılmalıdır ?

Orta kulakta uzun süre kalan sıvının yol açtığı başta işitme kaybı olmak üzere değişik problemlerde kulak tüpü takılması gerekebilir. Bu rahatsızlık genellikle çocuklarda görülmekle birlikte, erişkinlerde de görülebilir ve işitme kaybı, denge problemleri, konuşma problemleri ve kulak zarında şekil bozulmasına sebep olur. Östaki borusu tıkanıklığı, kulak zarındaki deformasyon, down sendromu ve barotravma (basınç değişikliği sebebiyle orta kulağın hasar görmesi) gibi rahatsızlıklarda da kulak tüpü takılması gerekebilir. Kulak tüpleri en fazla 1-3 yaş aralığındaki çocuklara takılmaktadır.

  • Orta kulakta 3 aydır devam eden sürekli sıvı bulunması,
  • Orta kulaktaki sıvının 20 dB den fazla işitme kaybına neden olduğunun ve bunun çocuğun konuşma gelişimini etkileyeceğinin belirlenmesi
  • Sürekli antibiyotik ve uygun tedaviler uygulanmasına rağmen tekrarlayan kulak enfeksiyonları ve orta kulakta sıvı birikmesinin önlenememesi.

Kulak Tüpü Takılmasının Faydaları

  • Orta kulak iltihabına tekrar yakalanma riskini önemli oranda düşürür,
  • Orta kulakta biriken sıvıdan dolayı oluşan duyma kaybını ortadan kaldırır,
  • Orta kulak iltihabından kaynaklanan konuşma ve denge problemlerini iyileştirir,
  • Orta kulak iltihabından kaynaklanan davranış ve uyku problemlerini iyileştirir.

Kulak Tüpü Nasıl ve Ne Zaman Çıkarılmalıdır ?

Tüpler kulak zarında genellikle 4-6 ay kalmakta ve sonra kendiliğinden düşmekte ya da doktor tarafından alınmaktadır.

Kulak tüpünün beklenenden erken düşmesi orta kulakta sıvı birikmesine neden olabilir ve operasyonla yeniden takılması gerekebilir

Tüpler alındıktan sonra zarlardaki delikler 2-3 hafta içinde kapanır. Yaz döneminde enfeksiyonların azalması nedeni ile hastalığın tekrarlama ihtimali azalırken hastanın kulak koruma ihtiyacının kalkması yaşam kalitesini artırmakta, deniz, havuza daha rahat girebilmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle 4-6 Aylık süreyi dolduran tüpler uygunsa yaz başında alınabilir. 6 Aylık dönemi yaz sonuna denk gelen hastalarda tüplerin çıkartılması için acele edilmez, bir sonraki ilkbahar dönemi beklenebilir.

Bu tedavilerle hastaların büyük bölümü tam olarak iyileşmekte, nadiren tekrarlayan tüp uygulamaları ya da kalıcı tüp tatbiki gerekebilmektedir. Özellikle tekrarlayan seröz otit şikayeti olan çocuklarda alerji ve immün sistem fonksiyonları değerlendirilmelidir. Östaki fonksiyonu düzelmeyen hastalarda tüplerin uzun yıllar kulakta kalması gerekebilmektedir. Bu tip hastalar için üretilmiş kendiliğinden düşmeyen,tedavi sonunda doktor tarafından alınan kalıcı tüp tipleri kullanılır.

Kulak Tüpü Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler ?

Ameliyat sonrası genelde hiç ağrı olmaz. Fakat anestezi sebebiyle zaman zaman halsizlik, hassasiyet ve mide bulantısı görülebilir. Orta kulakta birikmiş sıvıdan dolayı meydana gelen işitme kaybı, ameliyat sonrası belirgin bir şekilde düzelir.
Tüp takılan çocukların banyoda, özellikle denizde ve yüzme havuzlarında vazelinli pamuk ya da uygun bir kulak tıkacı ile dış kulak yolu kapatılarak suyun tüpten orta kulağa girmesi önlenmelidir. Su kaçmasına bağlı enfeksiyon ve akıntı olması durumunda antibiyotikler ve kulağa damlalarla kontrol altına alınmalıdır.

Denize havuza atlanmadığı, dalış yapılmadığı sürece yüzmede kulak tüpünden içeri su girmeyeceğini savunan bazı çalışmalare vardır. Bu nedenle bazı doktorlar yüzerken kulak tıkacı önermemektedir.

Share:

Leave comment